Sunhope Packaging Machinery (Zhenjiang) Co., Ltd.

Sunhope Packaging Machinery (Zhenjiang) Co., Ltd.

회사 세부 사항
주소 : JIFENG 공단, XINFENG 도시, 전지앙 시, 장쑤성, 중국
공장 주소 : JIFENG 공단, XINFENG 도시, 전지앙 시, 장쑤성, 중국
근무 시간 : 8:00-17:00(북경 시간)
비지니스 전화: 86-0511-85235655-8002(근무 시간)   86--13951284262(비 근무 시간)
팩스 : 86-0511-85235266
제휴 기관
담당자
Ms. Linda
구인 제목 : Sales Manager
비지니스 전화 : 86-13951284262
WHATSAPP : 86-13951284262
WeChat : 86-13951284262